Wednesday, March 21, 2012

Ketika Allah Menjadikan WanitaKetika Allah Menjadikan Wanita ......

"Aku memberikannya kekuatan dari dalam untuk mampu melahirkan anak; Dan menerima penolakan yang seringkali datang dari anak-anaknya."

"Aku memberinya kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan; Bahkan ketika anaknya bersikap sangat menyakiti hatinya."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...