Tuesday, February 21, 2012

Bagaimana Melatih Anak untuk Berjaya

Dalam rangka membentuk perasaan berkeyakinan dengan kebolehannya untuk berjaya, anak perlu dilatih mencapai kejayaan.

Perhatikan kelebihan dan kecenderungan ibu bapa. Kemudian perkenalkan anak dengan aktiviti yang mampu menyerlahkan kebolehannya dan mengembangkan kemahirannya, sesuatu yang mencabar dan memastikan kejayaan buatnya.

Beri galakan kepadanya untuk melakukan aktivitinya sehingga tugasan yang perlu disiapkannya itu selesai. Cubalah sedaya upaya untuk tidak mengganggunya dalam keadaan tersebut. Ketekunan adalah aspek yang penting untuk berjaya. Apabila ia menemukan kepayahan, galakkan dia untuk terus mencuba.

Jika mampu, cadangkan kepadanya bagaimana cara yang mudah untuk melunaskan aktivitinya. Akan tetapi, elakkan daripada mengambil alih dan menunjukkan kepadanya cara untuk menyelesaikan aktiviti tersebut dengan melakukan untuknya.

Ia adalah cara yang halus untuk memberitahunya bahawa dia tidak mampu menyelsaikannya dan ia mampu menurunkan keyakinannya terhadap kebolehan dirinya sendiri.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...